Hiển thị 1–24 của 55 kết quả

Workstation-Synthesizer Là những dòng đàn chuyên tiếng với âm thanh cực kỳ hay dùng để biểu diễn trên sân khấu hoặc trong phòng thu

-8%
New 100%

Workstation-Synthesizers

Đàn Roland Fantom 06

34.000.000 
-16%

Workstation-Synthesizers

Đàn Korg Kronos 2 88

49.000.000 
-8%
New 100%

Đàn Piano Điện

Đàn Piano Nord Stage 4 73

120.000.000 
New 100%

Đàn Piano Điện

Đàn Piano Nord Grand 2

108.000.000 
-9%

Đàn Piano Điện

Đàn Yamaha Montage 8

69.000.000 
98%

Workstation-Synthesizers

Đàn Piano Điện Korg D1

9.700.000 
-13%

Đàn Piano Điện

Đàn Nord Piano 4

59.000.000 
-6%

Workstation-Synthesizers

Đàn Piano Điện Yamaha CP 88

45.000.000 
New 100%

Workstation-Synthesizers

Đàn Yamaha Montage M6/M7/M8x

82.000.000 
-10%

Workstation-Synthesizers

Đàn Piano Roland RD 700SX

17.500.000 
-14%
88.000.000 
-4%

Workstation-Synthesizers

Đàn Nord Electro 6D

46.000.000 
-10%

Workstation-Synthesizers

Đàn Piano Điện Nord Electro 5D

37.000.000 
-11%

Workstation-Synthesizers

Đàn Yamaha MODX 6

24.000.000 
-12%

Workstation-Synthesizers

Đàn Piano Roland RD 2000

45.000.000 
-22%

Workstation-Synthesizers

Đàn Yamaha MX 49 V2

10.500.000 
-5%
New 100%

Đàn Piano Điện

Đàn Nord Piano 5-73 key

77.000.000 
-6%
New 100%

Workstation-Synthesizers

Đàn Yamaha MODX6+

32.000.000 
-22%
80.000.000 
-19%

Workstation-Synthesizers

Đàn Piano Roland RD 600

8.500.000 
New 100%

Workstation-Synthesizers

Đàn Piano Yamaha MX 88

28.500.000 
-7%

Workstation-Synthesizers

Đàn Korg Kross 2

9.000.000 
-3%
New 100%
130.000.000