Lưu trữ Danh mục: Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Piano/Piano Manual

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Roland HP 605, HP 603, HP 601

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Roland HP 605, HP 603, HP 601 Hướng dẫn nhanh [...]

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Roland F 140

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Roland F 140 LỰA CHỌN TIẾNG (Nút [PIANO] và [OTHER]) [...]

Hướng Dẫn Kết Nối Đàn Piano Roland với Bluetooth

Hướng dẫn cách kết nối đàn Roland với Bluetooth. Trước khi bạn kết nối đàn [...]

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Piano Kawai CN 33

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Piano Kawai CN 33 Các nút điều khiển Hoạt động [...]

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Piano Roland HP 503

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Piano Roland HP 503   Cách lựa chọn tiếng trên [...]

Hướng Dẫn Sử Dụng Roland HP 505

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Piano Roland HP 505   Cách lựa chọn tiếng trên [...]

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Piano Roland RP 401

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Piano Roland RP 401 Cách chọn tiếng trên Roland RP [...]

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Piano Roland HP 330

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Piano Roland HP 330 1 Chỉnh độ sáng của âm [...]

1 Các bình luận

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Piano Điện Roland HP 2800

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Piano Roland HP 2800 1 Volume: Điều chỉnh âm lượng [...]

Hướng dẫn sử dụng Yamaha CLP 156

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Piano Yamaha CLP 156 Công tắc nguồn Chỉnh âm lượng [...]

Hướng dẫn sử dụng đàn Yamaha YDP 88 II

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Piano Yamaha YDP 88 II Công tắc nguồn Chỉnh âm [...]

Hướng Dẫn Sử Dụng Piano Yamaha Arius YDP 162

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Yamaha Arius YDP 162   1 [Standyby/On] Nút nguồn bậc-tắt. [...]