Hướng dẫn sử dụng đàn Yamaha YDP 88 II

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Piano Yamaha YDP 88 II

  1. Công tắc nguồn
  2. Chỉnh âm lượng
  3. Midi/Transpose: Kết nối midi/ tăng giảm tông
  4. Lựa chọn tiếng đàn.
  5. Máy đánh nhịp
  6. Chỉnh tốc độ máy đánh nhịp
  7. Chức năng thu âm [Play] và [Rec]

I. Chức năng trộn tiếng trên Yamaha YDP 88 ii:

Ấn giữ cùng một lúc 2 tiếng bạn muốn kết hợp với nhau.

Điều chỉnh độ cân bằng âm lượng của từng tiếng:

Ấn giữ cùng lúc 2 tiếng bạn đã chọn và kết hợp với tất cả phím đàn từ C2 đến C 4 để tăng hoặc giảm âm lượng của từng tiếng

(C 3 là cân bằng tiếng. Các phím trắng từ C 2 đến C 3 dùng để tăng âm lượng của tiếng bên trái. Các phím trắng từ C 3 đến C 4 để tăng âm lượng của tiếng bên phải)

Tăng lên octa cho tiếng được kết hợp:

Tuỳ thuộc vào những tiếng bạn chọn để kết hợp, thì việc tăng octa sẽ cho ra âm thanh hay hơn.

II. Tăng- giảm tông trên Yamaha YDP 88 ii:

Nhấn giữ [Midi/Transpose] kết hợp với các phím đàn từ F#2 đến F#3.

III. Máy đánh nhịp:

Nhấn giữ [Metrnome] và [E.Piano 1]: nhịp 2/4

Nhấn giữ [Metrnome] và [E.Piano 2]: nhịp 3/4

Nhấn giữ [Metrnome] và [Harpsichord]: nhịp 4/4

Nhấn giữ [Metrnome] và [Organ]: nhịp 6/4

IV Chức năng thu âm:

Nhấn [Rec]

Lựa chọn tiếng, tốc độ…

Quá trình thu âm được bắt đầu khi bạn chơi bất kỳ phím đàn nào.

Nhấn [Stop] để kết thúc.

Nhấn [Play] để nghe lại.

Thông tin giá bán Yamaha YDP 88 ii tại Blessed Music:

https://pianotanbinh.com/dan-piano-dien/dan-piano-dien-yamaha-ydp-88-ii/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *