Hướng Dẫn Đàn Piano Jazz- Bài Hát Ân Điển

Hi Everyone, this is my Favorite Hym. Today I make a Video to play this song by only Piano. Have the chords and sheet Music. Hope you like it.

Thánh ca Ân Điển Sheet Piano

Thánh ca Ân Điển Sheet Piano

Link down Sheet nhạc file PDF:

https://drive.google.com/file/d/1_JlZUsLVvMoZUuk5EiHHi8pAYMN3Y3xw/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *